De Paradox van het Zonnepaneel in Vlaanderen

De Paradox van het Zonnepaneel in Vlaanderen
Opiniestuk

Piet VERBELEN, CEO Ecopuur

Piet VERBELEN, CEO EcoPuur

Wat?              De elektriciteitsprijs zou de komende jaren stijgen met 30% tot 48%.
Waarom?      Om de toenmalige subsidies van zonnepanelen te kunnen betalen
Paradox?       Zonnepanelen zijn niet de oorzaak maar dé oplossing om te ontkomen aan die prijsstijging.
Wie?              Piet Verbelen, CEO EcoPuur

Het is vandaag schrijnend om zien dat een prachtige technologie als de zonnecel het middelpunt is geworden van een politieke hetze. En dat is jammer omdat het kind met het badwater dreigt weggespoeld te worden. Immers, het is net dankzij het zonnepaneel dat we onafhankelijk zijn geworden van traditionele elektriciteitsprijzen.

Het succes van een groenestroomcertificaat
Even terug in de tijd. Het is niet al goud dat blinkt, maar toch: de groenestroomcertificaten waren destijds noodzakelijk om de markt van de zonnepanelen te lanceren in België. En dat was een goed idee. Technologie die nog in de kinderschoenen stond maar waarvan de waarde ontegensprekelijk bewezen is, verdient een extra duwtje in de rug. Het principe was eenvoudig: van 2002 tot 2009 kreeg u per 1.000 kilowattuur opgewekte stroom 450 euro subsidie. Nadien is dit op twee jaar tijd drastisch tot nul herleid. Gevolg? Niet enkel een sociaal bloedbad bij installateurs van zonnepanelen, maar geleidelijk aan groeide ook een aversie jegens iedereen die zonnepanelen liggen had. Een gemiddeld gezin wekt zo’n 4.000 kilowattuur op. Da’s goed voor een extraatje van 1.400 euro per jaar (à rato van 350 euro per groenestroomcertificaat). Niet slecht, maar peanuts vergeleken met de voetbalvelden vol zonnecellen op grote industriële daken. De eigenaars? Grote of kleine bedrijven maar ook heel wat lokale en provinciale overheden. De geldstroom kon niet op. Toegegeven zelfs ik – als CEO van een organisatie in duurzame energie – kan goed begrijpen dat menig zonnepaneel een doorn in het oog is voor wie er geen heeft.

En toch, de zonnecel verdient een certificaat
We gaan niet de rekening maken wie hiervoor schuldig is. Wat wel zo is: de hoofdrolspeler in het hele verhaal – het zonnepaneel – wordt vandaag ten onrechte in een negatief daglicht gezet. Nochtans: de zonnecel is niet de schuldige maar dé oplossing. Sterker zelfs, Ik geef u drie redenen waarom de zonnecel zou moeten uitgeroepen worden tot dé innovatie van de voorbije 10 jaar.

1. Prijs per paneel is gehalveerd
Ten eerste, een zonne-installatie heeft u vandaag al voor goed 5.000 euro met een opbrengst van ongeveer 2.500 kilowattuur. In 2009 betaalde u nog goed 12.000 euro voor een opbrengst van slechts 2.000 kilowattuur. Net omdat de prijs een pak democratischer is geworden, komen heel wat meer gezinnen in aanmerking om gebruik te maken van die technologie. Dat heet, technologie ten dienste van de maatschappij. In renovatie, nieuwbouw, platteland en grootstedelijke contexten.

2. Rendement per paneel is verdubbeld
Ten tweede, het rendement staat buiten kijf. Wie vandaag kiest voor zonne-energie heeft na 20 jaar de helft minder uitgegeven dan iemand die kiest voor traditionele energie. En dat zonder enige vorm van subsidie of groenestroomcertificaat. Met een terugverdientijd van 7,5 jaar blijft een zonne-installatie een uiterst rendabele investering in duurzame energie. Een spaarboekje haalt vandaag nog geen rendement van 0,5%. Wel, een zonne-energie-installatie is goed voor een rendement van minimaal 6%. Welk aandeel op de financiële markt garandeert meer?

3. Energiekost blijft stijgen
Ten derde, heeft u een idee van de gemiddelde energiekost bij uw energieleverancier? 5 jaar geleden was dat 0,18 euro per kilowattuur, vandaag 0,22 euro per kilowattuur. En als we de laatste berichtgeving mogen geloven zou dat de komende jaren gaan naar 0,30 euro per kilowattuur. Door gratis elektriciteit uit de zon te halen bespaart u vandaag rechtstreeks op uw elektriciteitsfactuur.

“Elke particuliere investering om uw verbruik te minderen en vervolgens de resterende energiebehoefte zelf op te wekken, krijgt onze volle steun.”
Piet Verbelen, CEO

Oogst zelf je energie
En nu, quo vadis? Onze organisatie is in 2006 opgericht met als visie om met respect voor mens en natuur te bouwen aan een duurzame leefwereld. Wel, hierbij een positieve boodschap voor Vlaanderen. Een boodschap waarbij we de kracht willen (ver)leggen bij de eindgebruiker. We willen de burger de middelen aanreiken om zelf zijn energie te oogsten. Of dit nu elektriciteit, warm water, regenwaterrecuperatie of isolatie is. Elke particuliere investering om uw verbruik te minderen en vervolgens de resterende energiebehoefte zelf op te wekken, krijgt onze volle steun. Gedaan met afhankelijk te zijn van absurd hoge energieprijzen. Gedaan met de onzekerheid van grillige en dominante energieleveranciers. Vandaag willen we meer dan ooit de macht teruggeven aan de consument. En aan hem de mogelijkheid geven om zelf zijn energie te oogsten.

Daarom, dames en heren van de publieke opinie, gooi het kind met het badwater niet weg. Het is dankzij de toenmalige subsidies op zonnepanelen dat we vandaag een groot deel van de bevolking de kans kunnen geven om hun eigen elektriciteit op te wekken. Alleen hoeft de rekening van die subsidies niet betaald te worden door u, de eindconsument. Neem uw energie zelf in handen: wie vandaag kiest voor zonne-energie, betaalt eenmalig voor zijn elektriciteit de komende 25 jaar. Inclusief een rendement van minimaal 6%.

Piet Verbelen
CEO EcoPuur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s