Brugel regelt distributietarieven gas en elektriciteit in brussels gewest

electricite

 

Sinds de 6de staatshervorming is BRUGEL, de brusselse regulator voor energie, nu bevoegd voor het bepalen van de gas- en elektriciteitsdistributietarieven in de 19 brusselse gemeeten.

BRUGEL is ook bekleed met een adviesopdracht ten aanzien van de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt  en me teen algemene toezichts- en controleopdracht inzake de toepassing van de ordonnnanties en de hiermee verbandhoudende besluiten anderzijds.

BRUGEL heeft aangekondigd dat, na een bevrizing van 2 jaar, de evolutie van de distributietarieven voor gas en electriciteit aan voor de volgende 5 jaar.

De faktuur van de eindverbruiker heeft twwe delen: een ervan is de distributiekosten waarop BRUGEL toezicht houdt. De andere vertegenwoordigt de kosten die eigen zijn aan de elektriciteits- of gasleverancier. De markt is nu wat dit betreft geliberalisserd wat verklaart dat de historieke operator Electrabel niet meer alleen is. De verbruiker heeft nu keuze tussen Electrabel, Luminus, E.O? ENI enz….

Dus wat Brugel regelt is het gedeelte van de faktuur eigen aan de distributiekosten. En Brugel houdt toezicht op de enige operator binnen de 19 gemeenten: Sibelga.

Om kort te zijn kondigt Brugel aan een daling van de distributiekosten voor 2015 wat een positieve invloed zal hebben op de faktuur van de brusselse eindverbruiker.

En dit, in tegenstelling tot wat vandaag wordt aangekondgid door de vlaamse regulator die in Vlaanderen een belangrijke prijsverhoging voor electriciteit en gas voorziet voor de komende jaren.

www.brugel.be

 

MDD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s