ARGENTA: een heel gezonde familiebank. #bank #argenta #antwerpen #familiezaak #business

De beste bank van het jaar voor de vierde opeenvolgende keer meldt uitstekende prestaties  voor 2014.

Argenta
De Antwerpse bank zal binnenkort haar 60ste verjaardag vieren. Argenta is de bank in België die als beste uit de stresstest  van de Europese Centrale Bank is gekomen. Zij is bovendien als  16de geklasseerd op Europees niveau met een ratio van 14,71% wat ruim boven het gemiddelde van  8,2%  is.

De minimumeis was 5,5%. Standaard&Poors heeft eveneens de bankrating van Argenta verhoogd.

John Heller - CEO Argenta.

John Heller – CEO Argenta.

Argenta verhandelt hoofdzakelijk bancaire- en verzekeringensdiensten via ongeveer 500 kantoren in België en online in  Nederland en dit voor ongeveer 1.600.000 klanten.

De voorbije tien jaar is Argenta doorgegroeid  van een familiale KMO tot  een detailbank  en toonaangevende verzekeraar. Dit met behoud van zijn twee belangrijkste aandeelhouders, die van de familie Van Rompuy via Investar en die van een groep van coöperanten vertegenwoordigd door Argen-Co. Deze investeren een aanzienlijk deel van hun dividenden terug in de maatschappij.

Zoals  Luc Van Liedekerke, hoogleraar aan de KUL, het zo mooi zegt: “Ze werkt alleen maar in de reële economie, in de nabijheid van haar klanten om hun vertrouwen te winnen door middel van  serene en voorzichtige adviezen. Inderdaad, Argenta investeert rond 85 % van het spaargeld van haar klanten, in de reële economie. Om haar doelstellingen te bereiken bleef Argenta trouw aan haar cultuurhistorische waarden die zijn: eenvoud, transparantie, soberheid, eerlijkheid en duurzaamheid.

Een scala van bankdiensten van sparen tot hypotheken, van pensioensparen tot een gratis bankrekening en het beheer van fondsen. De  verzekeringsbranche richt zich voornamelijk op familiale verzekeringen en brandverzekeringen. De kapitaalbuffer bedraagt bijna het dubbele van de wettelijke voorschriften. Een voorbeeld van duurzaamheid: Argenta herbelegt ongeveer 55 % van het spaargeld van haar klanten in hypothecaire leningen verstrekt aan haar klanten.

Cijfers (winst, opbrengsten, inkomsten en klanten) stijgen bijna elk jaar sinds 2010 en dit als resultaat  van een gezond, zorgvuldig en efficiënt beheer. Maar ook van een vertrouwensrelatie met haar klanten en de optimale prestaties van haar medewerkers die gemotiveerd, getraind en een gemiddelde leeftijd van 38 jaar hebben. De bedrijfscultuur bestaat erin om coreprodukten te ontwikkelen en adviezen te verlenen via competente medewerkers en op een transparante manier dicht bij de klanten te blijven. De klanten zullen steeds  de basisbekommernis  van de bankverzekeraar blijven. Een veelzeggende cijfer: 33% van de klanten zouden Argenta aan hun vrienden, collega’s of familie aanraden.  Wat duidelijk boven het gemiddelde van België en Nederland is. 

John Heller (CEO of Argenta): « We zijn een bank zoals een bank hoort te zijn ».

Olivier Bulto

www.argenta.be 

argenta02


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s