Marie-Christine Janssens opnieuw voorzitter raad voor intellectuele eigendom #rechten #business #kuleuven

(c): KULeuven

(c): KULeuven

Marie-Christine Janssens werd met ingang van 1 maart 2015 opnieuw aangesteld als Voorzitter van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, Sectie Auteursrechten Naburige Rechten, voor een periode van vier jaar (MB 16 maart 2015). Deze aanstelling houdt eveneens het voorzitterschap in van de plenaire Raad voor de Intellectuele Eigendom in een beurtrol met de Voorzitter van de andere Sectie. Zij bekleedt deze positie sinds de oprichting van de Raad bij KB van 5 juli 2004, zoals gewijzigd bij KB van 19 april 2014.

De Raad voor de Intellectuele Eigendom bij de Federale Overheidsdienst Economie is een adviesorgaan dat bestaat uit deskundigen en vertegenwoordigers van de middens die betrokken zijn bij de intellectuele eigendom. Zijn hoofdopdracht is de minister die de intellectuele eigendom tot zijn bevoegdheid heeft adviseren over aangelegenheden die verband houden met de intellectuele eigendom.

De Raad is samengesteld uit twee secties: de Sectie “Industriële Eigendom” en de Sectie “Auteursrecht en Naburige rechten” die respectievelijk belast zijn met problemen over industriële eigendom en problemen over  auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast komt de Raad bijeen in een plenaire vergadering om gemeenschappelijke problemen te bespreken die de hele intellectuele eigendom bestrijken.

 

bron: kuleuven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s