OVMB behaalt het Charter Duurzaam Ondernemen. #immo #bouw #milieu #afval

150617_0451_Milieucharter

OVMB, onderdeel van de bouwgroep Eiffage Benelux, heeft het Charter Duurzaam Ondernemen behaald. Dit charter is een initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Jozef Dauwe, Gedeputeerde voor Oost-Vlaanderen en bevoegd voor Leefmilieu, heeft gisteren (17 juni) het certificaat uitgereikt in het PAC ‘Het Zuid’ te Gent.

Hieraan voorafgaand ontving OVMB ook al het Milieucharter, en dat liefst 17 jaar op rij! OVMB nam als één van de enigen van bij de opstart jaarlijks deel aan het project. Het bedrijf engageerde zich om een actief milieubeleid te voeren en zo continu te verbeteren. OVMB wilde echter graag nog een stap verder gaan en besloot om het milieucharter uit te breiden naar een duurzaamheidscharter. OVMB bergt afvalstoffen immers op een milieuveilige, -verantwoorde en -zorgzame manier, wat helemaal in de lijn ligt van beide charters.

Concreet biedt het Charter Duurzaam Ondernemen Oost-Vlaamse bedrijven de mogelijkheid om duurzaam ondernemen daadwerkelijk vorm te geven. Deelnemers engageren zich om een jaar lang te werken aan een continue verbetering van de prestaties met een focus op milieu, sociale en economische thema’s. Ondernemingen die zich inzetten om de milieu-, welzijns- en sociale wetgeving te respecteren én daarbij extra inspanningen leveren, leggen aan het einde van het actiejaar hun realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangen bij een positieve evaluatie het charter.

“Al sinds onze oprichting in 1994 houden we bij onze bedrijfsvoering rekening met mens, maatschappij en milieu.” zegt Nadia Casier, afgevaardigd bestuurder van OVMB, “Aangezien milieubewust en duurzaam ondernemen bij wijze van spreken in onze genen zit en de groep Eiffage hieraan ook veel belang  hecht, was het voor ons dan ook een logische stap om aan dit project deel te nemen” .

OVMB haalde het certificaat uiteindelijk binnen dankzij de uitwerking en invoering van een aantal concrete actiepunten. In 2014 werden er in het kader van het Charter Duurzaam Ondernemen 12 nieuwe acties op poten gezet in het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is de bouw en het in gebruik nemen van een nieuwe bevochtigingsinstallatie voor poedervormige afvalstoffen. Deze nieuwe installatie is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het oude systeem en is beter voor het milieu doordat de installatie energiezuiniger is en er minder kans is op stofhinder. Bovendien is de behandelingstijd van de afvalstof korter, is er minder onderhoud nodig en zijn de werkomstandigheden veiliger.

“Het initiatief Milieucharter van Voka  – Oost-Vlaanderen heeft ons altijd nauw aan het hart gelegen. Hierdoor zijn we meteen ingegaan op de uitbreidingsmogelijkheid van het Milieucharter naar het Charter Duurzaam Ondernemen. We zijn dan ook trots dat we het charter behaald hebben”, besluit mevrouw Casier.

 

Over OVMB

OVMB verwerkt en bergt bedrijfsafvalstoffen in de Gentse Kanaalzone op een milieuvriendelijke wijze en met een uitgesproken zorg voor kwaliteit. Hierbij staat transparantie naar omwonenden, overheid en andere stakeholders centraal.

 

http://www.ovmb.be/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s