Guy Wagner (Banque de Luxembourg): waarom zwakke beursprestaties ?

Guy Wagner, Banque de Luxembourg

Guy Wagner, Banque de Luxembourg

De zwakke beursprestaties zijn vooral te wijten aan de economische vertraging in de opkomende landen en de daaruit voortvloeiende financiële risico’s als gevolg van de schulden van die landen, die de laatste jaren fors zijn toegenomen. Dat is de mening van Guy Wagner, chief investment officer bij Banque de Luxembourg, en van zijn team, die tot deze conclusie komen in hun maandelijkse analyse ‘Highlights’. De zwakke beursprestaties zijn vooral te wijten aan de economische vertraging in de opkomende landen en de daaruit voortvloeiende financiële risico’s als gevolg van de schulden van die landen, die de laatste jaren fors zijn toegenomen.

“Door de terugval van de beurzen in augustus en september is de kans kleiner geworden dat aandelen in de traditioneel moeilijke maand oktober zullen blijven dalen, op voorwaarde dat de bedrijfsresultaten van het derde kwartaal niet al te zeer teleurstellen en de financiële situatie in de groeilanden niet verder achteruitgaat”, zegt Guy Wagner, chief investment officer bij Banque de Luxembourg en bestuurder-directeur van de fondsbeheermaatschappij BLI – Banque de Luxembourg Investments.

Economischeneergang in opkomendelanden: geen impact opontwikkeldelandenTot nu toeheeft de economischeneergang in de opkomendelandengeengrote impact gehadop de economischeactiviteit in de ontwikkeldelanden. Zoblijft de groei van hetbrutobinnenlandsproduct (bbp) in de VerenigdeStatenvrijstabielbij 2,5 tot 3 procent. In Europais de groeibeduidendlagerondanks de zwakke euro en de kwantitatievemonetaireversoepeling van de Europese Centrale Bank. In Japanmaakt de economiesindshetbegin van hetjaar pas op de plaats. “Door de economischevertraging in de opkomendelandenzal de wereldeconomie in 2015 minder sterkgroeien dan in 2014, ondanks de bodemrente en de lageolieprijzen”, verduidelijkt de Luxemburgseeconoom.

Monetair beleid centrale banken blijft ongewijzigd De Amerikaanse Federal Reserve heeft de normalisering van de rente in september nog niet ingezet. Voorzitter Janet Yellen gaf als belangrijkste reden de wereldwijde financiële en economische onzekerheid. Sindsdien achten de meeste analisten het onwaarschijnlijk dat de rente in de Verenigde Staten op de eerstvolgende bijeenkomst van het monetaire beleidscomité in oktober zal worden verhoogd. In Europa gaf Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, te verstaan dat het huidige programma voor kwantitatieve monetaire versoepeling eventueel zal worden uitgebreid als de inflatiedoelstellingen op middellange termijn in het gedrang zouden komen. In China lieten de monetaire autoriteiten de richtrente ongewijzigd na de renteverlaging van eind augustus. Amerikaanse staatsobligaties nog altijd het enige interessante alternatief De obligatierente is in september licht gedaald. Zo viel de tienjaarsrente in de loop van de maand terug in Duitsland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. De lange rente van de kernlanden van de eurozone blijft zeer laag.

“Amerikaanse staatsobligaties zijn nog altijd het enige interessante alternatief in de ontwikkelde landen, omdat zij nog zouden kunnen stijgen als de deflatoire druk zou toenemen.” Economische indicatoren wijzen op verdere daling euro In september bleef de euro stabiel tegenover de dollar. “De sterkere economische groei in de Verenigde Staten, de status van veilige haven van de Amerikaanse dollar en de kans op een uitbreiding van de kwantitatieve monetaire versoepeling in Europa als gevolg van de zwakke inflatie wijzen op een verdere daling van de euro tegenover de dollar op middellange termijn, ondanks het grote overschot op de Europese lopende rekening”, besluit Guy Wagner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s