Groeilanden vertragen herstel wereldeconomie terwijl Federal Reserve renteverhoging plant in de VS

China

 China en andere groeilanden hebben jarenlang de binnenlandse vraag aangewakkerd door geld lenen aan te moedigen. Maar nu de groei vertraagt, krijgen deze landen het moeilijk, aldus Candriam Investors Group in zijn recentste economische vooruitzichten.

Anton Brender, Chief Economist van Candriam, zei: “De groeilanden lijken in 2016 alweer een woelig jaar tegemoet te gaan. Ze proberen op te schuiven van een exportmodel naar een economie waarin de binnenlandse vraag als groeimotor fungeert. Die overgang naar een nieuw groeimodel verloopt moeizaam. De huishoudelijke consumptie en investeringen stimuleren met goedkoop krediet lijkt niet langer het gewenste effect te hebben – de markt nadert een verzadigingspunt. De groei vertraagt en de ongerustheid over de aflossing van al die schulden neemt toe. Sommige landen, zoals Brazilië, hebben ook fel te lijden onder de instorting van de grondstoffenprijzen.”

In China is de schuld als percentage van het bruto binnenlands product sinds 2001 bijna verdubbeld, waardoor de overheid weinig marge rest om krediet te gebruiken als stimulans. De weerstand bij beleidsmakers tegen een aanzienlijke devaluatie van de Chinese munt bemoeilijkt de zaken nog meer, zei Brender, die voorspelde dat China de komende jaren minder snel dan de beoogde 6,5% zal groeien.

Terwijl de economie in de ontwikkelde landen schoorvoetend herstelt, zullen de groeilanden volgens Candriam op de wereldwijde groei blijven wegen. Candriam verwacht dat de wereldeconomie blijft groeien met 3,5%, zoals ze al sinds 2012 doet.

Florence Pisani, Economist bij Candriam, verklaarde: “In West-Europa, dat nog volop zijn schulden aan het afbouwen is, zal het herstel nog langzaam en bescheiden zijn.”

Zonder geopolitieke stoorzenders stijgt de economische groei in de eurozone volgens haar wellicht tot bijna 2,0% in 2016. Voor dit jaar verwacht ze 1,5%.

De historisch lage rente en de gedaalde olieprijzen hebben de binnenlandse vraag opgepookt en bijgedragen aan een daling van de werkloosheid. Recente uitlatingen van voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi – dat bijkomende maatregelen nodig kunnen zijn om de groei in de eurozone te stimuleren – verzwakten de euro en geven de uitvoer uit de regio een duwtje in de rug , aldus Florence Pisani.

Beide economen van Candriam merkten ook op dat migratie naar Europa de groei in de eurozone volgend jaar tot 0,2 à 0,3 procentpunt kan verhogen, omdat Duitsland en andere landen moeten investeren in de opvang van de enorme toestroom.

De Amerikaanse economie nadert de volledige tewerkstelling en zal in 2016 verder groeien met zowat 2,5%. Dat zal de Federal Reserve in staat stellen om de rente geleidelijk op te trekken na de verwachte eerste verhoging in december, merkte Anton Brender op.

Brender besloot: “De wereld worstelt nog altijd met deflatoire druk. Het probleem is dat de wereldeconomie bijna geen schokdempers meer heeft. Dat maakt haar kwetsbaar en verklaart waarom de langetermijnrente nog een hele tijd laag zal blijven.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s