Weekcommentaar van de Financière de l’Echiquier #business #finance

financiereechiquier

 

Verleden week verliep wat rustiger – de aandelenmarkten konden opnieuw wat terrein winnen.

Uit bezorgdheid voor de verslechtering van de conjunctuur sprak de Amerikaanse centrale bank eerder geruststellende woorden en bleef ze vaag over de volgende renteverhogingen. Het Amerikaanse bbp voor het vierde trimester was conform de verwachtingen (+0,7% op jaarbasis), maar de bedrijfsinvesteringen waren zwak (-1,8%). Op macro-economisch vlak dus geen opmerkelijk nieuws. We zagen verleden week wel heel wat jaarcijfers. We onthouden de teleurstelling omtrent APPLE, de goede verrassing van FACEBOOK en daarnaast ook heel wat correcte cijfers (79% van de publicaties waren beter dan de verwachtingen), maar dit werd afgezwakt door het feit dat de verwachtingen voor 2016 eerder bescheiden blijven.

 

De geruchten dat de OPEC- en niet-OPEC-producenten een akkoord over het verlagen van de productie beogen, deden de olieprijs op een week tijd met 7% stijgen. De valuta van de groeilanden, en vooral de renminbi, verstevigden een beetje. Ook op dat vlak konden we verleden week herademen.

 

De kredietmarkten zaten sinds begin dit jaar in het slop. Maar verleden week zijn de spreads van de bedrijfsobligaties eindelijk terug vernauwd. De obligatie AREVA 2016 had op een bepaald ogenblik een rendement tot 12%, maar kwam verleden week terug op 4% als gevolg van de aankondiging van een akkoord. Een dergelijk fenomeen zal men nog meer tegenkomen op de markten die lijden onder een chronisch gebrek aan liquiditeit. Een beangstigende situatie die ook mooie ingangspunten kan bieden voor bepaalde dossiers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s