Tag Archives: algemene vergadering

Algemene vergadering van de GIMV

Gimv

 

Deze woensdag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 36,97% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9.137.207 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr.21) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR). Bovendien nam de AV ook kennis van het keuzedividend en de modaliteiten.

Gimv betaalt over het boekjaar 2013-2014 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR)

Gimv realiseert over het boekjaar 2013-2014 een nettowinst (deel groep) van 15,0 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2013-2014 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren onder de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrend ement op de slotkoers van het aandeel van het boekjaar 2013-2014 op 6,6%.

Vanaf 2 juli 2014 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden :

• Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,8375 EUR per coupon nr. 21.
• Inbrengverhouding: 18 coupons nr. 21 (ISIN BE6267364972) per nieuw aandeel.
• Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 33,075 EUR, of een korting van 8,8% versus de slotkoers van 24 juni 2014, na aftrek van het brutodividend.
• Inbrengperiode: van 2 tot en met 25 juli 2014, 16 uur.
• Levering van de nieuwe aandelen: 1 augustus 2014.
• Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2014-2015 dat aanving op 1 april 2014.

Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 1 augustus 2014 automatisch in geld ontvangen. Centralisator: KBC Securities.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2013-2014 goedgekeurd en verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2014. De AV keurde eveneens de herbenoeming goed van volgende bestuurders: mevrouw Christ’l Joris (tot 2016), mevrouw Sophie Manigart (tot 2016), de heer Bart Van Hooland (tot 2016) en de heer Dirk Boogmans (tot 2018). Daarnaast keurde de AV de benoeming goed van volgende nieuwe bestuurders: de heer Luc Missorten (tot 2018) en de heer Marc van Gelder (tot 2018).

NIEUWE BANK NEW B GAAT VOORUIT

Op hun algemene vergadering van zaterdag tonen meer dan 600 leden zich enthousiast om met een tweede NewB golf tienduizenden nieuwe coöperanten te werven.

NewB

1 jaar geleden nam NewB een bliksemstart en wist in enkele maanden tijd meer dan 43.000 burgers te overtuigen om een nieuwe coöperatieve bank op te richten. Ze kozen niet voor de makkelijkste taak want de weg is lang voor burgers die samen maatschappelijk willen ondernemen. Ze moeten onze nationale instellingen zoals de Nationale Bank en de toezichthouder FSMA weten te overtuigen.

Intussen hebben ze de NewB identiteitskaart goedgekeurd en zo uitgetekend welke bank ze willen maken. De vastberadenheid om hun bankproject te financieren, blijkt uit het opnemen van meer dan 1 miljoen nieuw kapitaal sinds 30 januari 2014. En nu uiten ze de vaste wil om nog veel meer burgers te overtuigen NewB coöperant te worden, wat al kan vanaf € 20. Sinds eind januari staat NewB opnieuw open voor nieuwe leden. De komende maanden loopt een campagne waarbij de bestaande leden nieuwe leden aanbrengen, de tweede NewB golf.

Dat het perfect mogelijk is om succesvolle coöperatieve banken te creëren, bewijzen zo verschillende voorbeelden als Banca Etica in Italië en Desjardins in Canada. De directeur van Banca Etica had een verjaardagsvideoboodschap voor NewB: “In 15 jaar zijn we uitgegroeid tot een nog kleine maar duurzame bank.”. Desjardins is in een flinke eeuw uitgegroeid tot een toonaangevende bank met meer dan 5,5 miljoen coöperantenklanten. Zowel het kleine en jonge Banca Etica als het grote Desjardins doorstonden zonder problemen de financiële crisis.

NewB

De bank heeft een algemene directeur aangesteld. Het gaat om Dirk Coeckelbergh. Hij, wees in zijn toespraak op de snel stijgende schulden in onze wereld: “Een laatste studie vertelt ons dat ze driemaal groter zijn dan het bruto mondiaal jaarproduct, en ze groeien driemaal sneller. Welke zijn de gevolgen? De rentes voor spaargeld zijn heel laag. En we mogen niet vergeten dat de grootbanken zijn gevallen omdat ze hun schulden niet meer gefinancierd kregen. Intussen betalen de burgers van dit land al op zeven verschillende manieren voor de val van deze banken: als belastingbetaler, als klant voor de hogere vermogens- en liquiditeitsvereisten, als spaarder door de lage rente, als aandeelhouder, als bezitter van tak 21 beleggingen die verleid is om uit te stappen, nogmaals als belastingbetaler voor de overheidsobligaties van Griekenland, Spanje en andere landen, en nog eens als belastingbetaler in het geval het Belgisch financieringssysteem zou vastrijden. Laatste gevaar: wie zal betalen indien één van onze banken activa blijkt te hebben die onvoldoende kwalitatief zijn?
In het Verenigd Koninkrijk zijn er 26 aanvragen voor nieuwe banken omdat men af wil van het overwicht van al te grote banken. In België is er nog geen enkele aanvraag, en NewB kreeg al te horen dat men er niet op zit te wachten, ook al is de aanvraag niet eens ingediend. Toch is dit wat moet: ik reken op alle aandeelhouders om NewB te maken, de verantwoordelijke bank die we allemaal nodig hebben.”

Twee coöperanten uit Limburg, Lieve Proost en Mieke Dury, vertellen over hoe ze de coöperanten uit hun provincie bij elkaar brachten om deze algemene vergadering voor te bereiden: “Dat was een heel leerrijke vergadering en creëerde een warme sfeer. Samen voelen we ons sterker om goed voorbereid naar Brussel te gaan, en om de komende maanden in de diverse regio’s van onze provincie ledenvergaderingen te organiseren. We roepen ook op om NewB veel zichtbaarder te maken. Daar moeten we samen voor zorgen.”

Voorzitter Bernard Bayot heeft  het enthousiasme aangewakker: “De teller van ons kapitaal moet blijven stijgen. Maar minstens even belangrijk is het aantal coöperanten. Ik ben ervan overtuigd dat we moeten steunen op onze eigen kracht. Elk van ons moet in staat zijn een nieuwe coöperant aan te brengen. Zo creëren we een nieuwe NewB golf en worden we zo sterk dat niemand ons kan tegenhouden.”

De 600 aanwezige coöperanten gingen alvast naar huis met duizenden flyers en affiches om samen in het hele land mee die nieuwe NewB golf te veroorzaken.