Tag Archives: bedrijf

Goed bestuur in internationale ondernemingen met GUBERNA #belgië #guberna #onderneming #bedrijf

ONDERNEMINGEN

guberna

Bedrijven gestructureerd binnen een multinationale groep van ondernemingen vormen een belangrijk deel van de hedendaagse economische realiteit, zeker in België. Toch is het deugdelijk bestuur in deze groepen vaak onderontwikkeld. Een set van praktische aanbevelingen & ‘best practices’ die deze bedrijven kunnen helpen bij de organisatie van hun interne bestuur was bijgevolg wenselijk. Dit is exact wat het Centre for Internal Governance van GUBERNA, het Belgische instituut voor bestuurders, in samenwerking met Ageas, Deloitte and Laga over de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

 De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek werden geconsolideerd in een recent gepubliceerd boek(1). De auteurs introduceren hierin een reeks van basisprincipes over hoe goed bestuur binnen deze bedrijfsgroepen geregeld kan worden.

 In de afwezigheid van een formele code met ‘best practices’ voor deze structuren, baseren de auteurs zich op de algemene corporate governance literatuur, experten terzake en hun eigen onderzoek. Deze inzichten werden verder aangevuld met specifieke corporate governance praktijken. Lutgart Van den Berghe,  auteur en gedelegeerd bestuurder van GUBERNA, verduidelijkt : “de combinatie van deze verschillende informatiebronnen maakte het mogelijk om een set van duidelijke aanbevelingen te ontwikkelen, en om de belangrijkste uitdagingen en aandachtspunten voor het goed bestuur van groepen van bedrijven en hun dochterondernemingen te identificeren”.

 

 Tijdens de vele brainstorm- en onderzoeksvergaderingen over de laatste jaren, werd het steeds duidelijker dat er een grote noodzaak is om een dieper inzicht te verwerven in het bestuur van multinationale bedrijven en hun dochterondernemingen. Luc Sterckx, co-auteur, specifieert :  “Governance in dochterondernemingen is een heel belangrijk onderwerp, zeker  in België gezien de grote aanwezigheid van dergelijke constructies, maar ook omdat de bedrijfsstructuren van dergelijke dochterondernemingen niet altijd in lijn zijn met de plaatselijke wetgeving – dit vraagt extra aandacht!”.

 Het boek omvat drie delen telkens met de sleutelconcepten, de goede praktijken en de aandachtspunten. Voorbeelden en getuigenissen van CEO’s, bestuurders en andere verantwoordelijken van groep- en filiaalstructuren vervolledigen elk deel. Het werk start met goed bestuur op niveau van de onderneming, gevolgd door dat op niveau van de groep en sluit af met het bestuur van de filialen.